Disclaimer

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW hebben de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk proberen weer te geven. Wijzigingen op deze site zijn altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunt u dan ook op geen enkele wijze rechten ontlenen.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in welke vorm dan ook, komen toe aan de gemeente De Bilt en Woonstichting SSW. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente De Bilt of Woonstichting SSW.