Overleg

Gedurende verschillende processen binnen het project is er uitvoerig overleg geweest met onderstaande betrokken partijen:

Klankbordgroep Openbare Ruimte
De klankbordgroep Openbare Ruimte heeft zich gebogen over het schetsontwerp Openbare ruimte.

Werkgroep Verkeer
Voor het maken van het schetsontwerp Openbare Ruimte is op regelmatige basis een werkgroep Verkeer geraadpleegd. In deze werkgroep zitten onder meer: politie, brandweer, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Vertegenwoordigers Laurenskerk
De gemeente en vertegenwoordigers van de Laurenskerk hebben geregeld overleg gehad over de ontwikkeling van de kerklocatie. De kerk is verkocht en de nieuwbouwplannen liggen op tafel. Binnenkort start de verkoop van de appartementen.

Gebruikers gebied en Het Lichtruim
Zowel de gebruikers van Het Lichtruim en het gebied rondom Het Lichtruim worden regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het project door de gemeentelijk projectleider.